Teollisuuden sähköistyminen ei onnistu ilman nykyistä suurempia investointeja

Teollisuuden investoinnit ilmastonmuutosta torjuviin hankkeisiin ovat tällä hetkellä alimitoitettuja suhteessa niiden aiheuttamiin päästöihin, arvioi Energionin suunnittelujohtaja Ilari Vuores.

Teollisuuden sähköistäminen on yksi avaintekijöistä hiilineutraalin tulevaisuuden rakentamisessa. EU:n päästötavoitteiden lisäksi ajureina toimivat kasvanut ympäristötietoisuus ja Venäjän hyökkäyssodan kirittämä tarve irrottautua fossiilienergiasta. Merkillepantavaa kuitenkin on, että vaikka teollisuus aiheuttaa noin kolmanneksen globaaleista päästöistä, päästövähennyksiin tähtäävät investoinnit ovat PWC:n mukaan vain 9 % kaikista päästövähenemiin tähtäävistä investoinneista – eli täysin alimitoitettuja.

Onneksi keinoja on – otetaan ne käyttöön

Hyvä uutinen on, että tehokkaita ratkaisuja on olemassa. Huono uutinen on, että niitä ei edelleenkään hyödynnetä.

Motivan tuoreessa selvityksessä esitellään erilaisia teollisuuden sähköistämisprojekteja, joiden avulla yritysten olisi mahdollista vähentää merkittävästi päästöjään ja tehostaa energiankäyttöään. Raportissa avataan keinoja suoraan sähköistämiseen, lämmöntuotannon sähköistämiseen lämpöpumpuilla, sekä epäsuoraan sähköistämiseen vedyn ja synteettisten polttoaineiden avulla. Lisäksi raportissa esitellään erilaisten hukkalämpöprojektien ja vaihtoehtoisten lämmönlähteiden käyttöä prosessien tarvitseman veden lämmittämiseksi ja höyryn tuottamiseksi.

Energiataloudellisesta näkökulmasta ajatellen pitäisikin olla päivänselvää, että jokaisessa teollisuusyrityksessä, jossa on vastaavia prosesseja, näitä toimenpiteitä ei pelkästään harkita vaan myös toteutetaan. Esimerkiksi lämpöpumpulla voidaan tuottaa sekä prosessin tai kiinteistön vaatimaa lämpöä ja viilennystä, tai lämpövaraston avulla voidaan tuottaa höyryä suoralla sähköllä silloin kun se on edullista ja puhtaasti tuotettua.

Teollisuuden tulee siirtyä hiilineutraaliin tuotantoon, ja sähköistäminen – joko suoraan tai lämpöpumppujen avulla – on käytännössä taloudellisin keino toteuttaa se.

Päästövähennysten saavuttamiseksi myös tuotetun sähkön pitää tietysti olla päästötöntä. Suomessa käytettävä sähkö on jo verrattain matalapäästöistä ja tilannetta parantavat muun muassa kasvavat tuulivoimainvestoinnit. Suomen ilmastopaneelin mukaan sähkön tuotannon arvioidaan muuttuvan päästöttömäksi Pohjoismaissa ja Suomessa 2030-luvun alkuun mennessä eli nopeammin kuin muilla sektoreilla. Päästötöntä sähköä käyttämällä muut toimialat, kuten teollisuus, voivat hyötyä sähköntuotannon nopeasti alenevista päästöistä.

Prosessin sähköistämisselvitys on hyvä tapa aloittaa muutos hiilineutraaliin tuotantoon

Hiilineutraaliuteen tähtääviä teollisuuden investointeja voidaan onneksi vauhdittaa monella tavalla. Enerigon tarjoaa asiantuntijapalveluita teollisuuden energiatehokkuuden parantamiseen ja meille on kunnia asia löytää yrityksellesi parhaat ja merkittävimmät energiansäästöratkaisut – yleensä nämä löytyvät prosessista. Prosessien sähköistämisselvitykseen on mahdollista saada energiatukea Business Finlandilta.

Kerromme mielellämme, miten Energion auttaa teollisuusyrityksiä sähköistämään prosessejaan. Jätä meille yhteydenottopyyntö tai soittele niin jutellaan lisää!

– Ilari Vuores,
+358 50 412 9001
Ilari.vuores@energion.fi