Hankesuunnittelu ja kilpailutus

Hankesuunnittelussa luodaan asiakkaalle tarvittava materiaali onnistuneen investoinnin loppuun saattamiseksi. Hankkeen edetessä asiakas saa laitteistosuositukset, tarvittavat tekniset piirustukset, todenmukaiset takaisinmaksuajat sekä toimittajasuositukset.

Tilaa 15 minuutin kartoitus

Tilaa maksuton 15 minuutin energiakartoitus ja selvitä oman kiinteistösi säästö- ja CO2-päästövähenemä potentiaali.

15min
Denis Cakar

Energiatekniikan DI

Suuren yrityksen energiakatselmusten vastuuhenkilö EV 603
Motivan energiakatselmuksen vastuuhenkilö (S) 2348
Erityisosaaminen kiinteistöjen lvi-tekniikasta ja lämpöpumppuratkaisuiden suunnittelusta, maalämpö, korkealämpötilalämpöpumput
Energiahallintajärjestelmät ETJ+ ja ISO50001

Ilari Vuores

CDO

050 412 9001
ilari.vuores@energion.fi

Denis Cakar

FM (Fysiikka), Energiatekniikan DI

Motivan energiakatselmoijan vastuuhenkilö nro 2445 (lämpö)
Energiatodistuksen laatija pätevyys (laaja)
Erityisosaamisalueena teollisuuden prosessien sähköistämisratkaisuista
Useita patentteja liittyen jäähdytysratkaisuihin R&D, suunnittelu ja
projektinjohtokokemusta teknologiateollisuudesta

Anssi Lehtonen

Energia-asiantuntija

050 467 8312
anssi.lehtonen@energion.fi

Denis Cakar

Energiatekniikan DI

Motivan energiakatselmoijan vastuuhenkilö nro 2445 (lämpö)
Erityisosaamisalueena uusiutuva energia, maalämpö, biomassa ja sähköpolttoaineet

Pyry Pulkkinen

Energia-asiantuntija

050 301 3839
pyry.pulkkinen@energion.fi

Denis Cakar

Olen toiminut myynti ja markkinoinnin vastuu tehtävissä 15-vuotta. Maalämpö, LTO – ja tieotuosuoja-alalla jotka energionilla omalla tavallaan yhdistyy.

”Jokainen asiakas kohtaaminen toimii työhaastatteluna seuraavalle parhaalle asiakkaalle”

Denis Cakar

Myyntijohtaja

040 164 3018
denis.cakar@energion.fi

Tilaa yhteydenotto

Yhteystiedot lomake_ kapea

Hankesuunnittelu, kilpailutus ja valvonta

Hankesuunnittelussa luodaan asiakkaalle tarvittava materiaali onnistuneen investoinnin loppuun saattamiseksi. Hankkeen edetessä asiakas saa laitteistosuositukset, tarvittavat tekniset piirustukset, todenmukaiset takaisinmaksuajat sekä toimittajasuositukset.

Erityisen tärkeää on myös varmistaa investoinnin kestävyys käynnissä olevassa energiamurroksessa. Vihreää siirtymää edistävissä hankkeissa toimenpiteisiin on mahdollista hakea Uuden teknologian tukea, jolloin saatavan tuen määrä on jopa 30 prosenttia.

Teemme hankesuunnittelua esimerkiksi seuraavanlaisiin hankkeisiin:

Teollisuus

 • Hukkalämpöjen lämmöntalteenotto (paineilma, ilma, vesi, savukaasut, höyrystä)
 • Energiavirtojen mittaukset
 • Hyödyntämiskohteet
 • Hyödyntämistavat ja soveltuvat teknologiat
 • Urakoitsijoiden tarjousten vertailu
 • Käyttöönoton valvonta
 • Lämpöpumppuhankkeet (hukkalämmön lto, ilma, vesi, maa)
 • Lämmönlähteen arviointi ja valinta
 • Lämpöpumppujen mitoitus
 • Urakoitsijoiden tarjousten vertailu
 • Käyttöönoton valvonta
 • Prosessin sähköistäminen (uunit, höyryntuotanto, lämmitys)
 • Teknologioiden arviointi ja soveltuvuus prosessiin
 • Soveltuvan teknologian valinta
 • Urakoitsijoiden tarjousten vertailu
 • Käyttöönoton valvonta

Julkishallinto

 • Julkisiin kiinteistöihin lämpöpumppu, aurinkosähkö tai hukkalämpöjen lämmöntalteenottoselvitykset kuten yllä Teollisuudelle ja muille kiinteistöille
 • Erilaiset energiaselvitykset kunnan tai julkishallinnon alueella:
 • Hiilineutraali lämmitys, hukkalämpö, syvälämpökaivot tai paikallisen uusiutuvan energian hyödyntämisselvitykset, matalalämpöiset aluelämpöverkot
 • Potentiaalisten yhteistyökumppanien selvitykset eri hankkeille (energia ja energiaa palveluna tarjoavat yritykset)
 • Tuulivoiman- ja aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen
 • Vetystrategia
 • Eri skenaariot fossiilisesta energiasta irtipääsyyn

Muut kiinteistöt

 • Maalämpöhankkeen suunnittelu, kilpailutus ja valvonta
 • Kaivokentän simulointi
 • Poraussuunnitelma
 • Lämpöpumppujen mitoitus
 • Urakoitsijoiden tarjousten vertailu
 • Käyttöönoton valvonta
 • Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu, kilpailutus ja valvonta
 • Havainnekuva
 • Hankintamalli
 • Urakoitsijoiden tarjousten vertailu
 • Käyttöönoton valvonta

Taloyhtiöt

 • Maalämpöhankkeen suunnittelu, kilpailutus ja valvonta
 • Kaivokentän simulointi
 • Poraussuunnitelma
 • Lämpöpumppujen mitoitus
 • Urakoitsijoiden tarjousten vertailu
 • Käyttöönoton valvonta
 • Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu, kilpailutus ja valvonta
 • Havainnekuva
 • Hankintamalli
 • Urakoitsijoiden tarjousten vertailu
 • Käyttöönoton valvonta
 • Meidän tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme todella parantamaan energiatehokkuutta. Osa toimista on yksinkertaisia käyttötoimenpiteitä, mutta osa vaatii hankintoja. Voimme auttaa näissä hankinnoissa tekemällä hankesuunnitteluun liittyviä töitä ja kilpailuttaa sopivia tarjoajia.
 • Lisäksi voimme valvoa, että hanke toteutetaan suunnitellusti ja tavoitellut säästöt saadaan aikaan.

Prosessikaavio

1

Mahdollinen energiatuen hakeminen – katselmoija voi auttaa hakemisessa.

1

2

Aloituspalaveri – tilaaja ja katselmoija sopii yksityiskohdista, tilaaja luovuttaa ajantasaiset lähtötiedot, katselmoija tutustuu materiaaliin.

2

3

Kohdekäynti ja mittaukset – tilaajan henkilökunta osallistuu analysointiin ja haastatteluihin, sekä mittauksiin sovitusti, katselmoija tutkii energiaa kuluttavien toimintojen, järjestelmien ja laitteiden energiankäytön, sekä haastattelee teknistä henkilöstöä ja tilojen käyttäjiä.

3

4

Nykytila-analyysi, potentiaaliselvitys ja toimenpide-ehdotukset – katselmoija analysoi energiankäytön ja energiatehokkuuden nykytilan, säästöpotentiaalin ja kannattavat säästötoimet lähtötietojen, mittausten, havaintojen, haastatteluiden ja laskelmien perusteella.

4

5

Raportointi – tilaaja arvioi alustavaa raporttia ja kommentoi sitä, katselmoija laatii selkeän raportin jossa kuvataan energiankäytön jakauma, taloudellisesti kannattavat toimenpide-ehdotukset ja niiden laskentaperusteet.

5

6

Luovutustilaisuus – tilaaja arvio toimenpiteiden toteutusta ja toteutusaikaulua, katselmoija esittelee tulokset ja toimenpide-ehdotukset.

6

7

Maksatusselvitys – tilaaja täyttää tarvittavat lomakkeet ja katselmoija toimittaa raportin ja seurantatiedot liitteenä.

7

8

Toteutus, jatkuva seuranta ja toiminnan kehittäminen – tilaaja toteuttaa tekemänsä aikataulun mukaisesti energiansäästötoimenpiteitä hyödyntäen katselmustuloksia, katselmoija tarjoaa asiantuntemustaan ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamiseksi ja energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen puitteissa.

8