Energiakatselmukset

Energiakatselmuksella selvitetään ja analysoidaan katselmoitavan kohteen energian käyttö, energiansäästöpotentiaali ja esitetään säästötoimenpiteet.

Tilaa 15 minuutin kartoitus

Tilaa maksuton 15 minuutin energiakartoitus ja selvitä oman kiinteistösi säästö- ja CO2-päästövähenemä potentiaali.

15min
Denis Cakar

Energiatekniikan DI

Suuren yrityksen energiakatselmusten vastuuhenkilö EV 603
Motivan energiakatselmuksen vastuuhenkilö (S) 2348
Erityisosaaminen kiinteistöjen lvi-tekniikasta ja lämpöpumppuratkaisuiden suunnittelusta, maalämpö, korkealämpötilalämpöpumput
Energiahallintajärjestelmät ETJ+ ja ISO50001

Ilari Vuores

CDO

050 412 9001
ilari.vuores@energion.fi

Denis Cakar

FM (Fysiikka), Energiatekniikan DI

Motivan energiakatselmoijan vastuuhenkilö nro 2445 (lämpö)
Energiatodistuksen laatija pätevyys (laaja)
Erityisosaamisalueena teollisuuden prosessien sähköistämisratkaisuista
Useita patentteja liittyen jäähdytysratkaisuihin R&D, suunnittelu ja
projektinjohtokokemusta teknologiateollisuudesta

Anssi Lehtonen

Energia-asiantuntija

050 467 8312
anssi.lehtonen@energion.fi

Denis Cakar

Energiatekniikan DI

Motivan energiakatselmoijan vastuuhenkilö nro 2445 (lämpö)
Erityisosaamisalueena uusiutuva energia, maalämpö, biomassa ja sähköpolttoaineet

Pyry Pulkkinen

Energia-asiantuntija

050 301 3839
pyry.pulkkinen@energion.fi

Denis Cakar

Olen toiminut myynti ja markkinoinnin vastuu tehtävissä 15-vuotta. Maalämpö, LTO – ja tieotuosuoja-alalla jotka energionilla omalla tavallaan yhdistyy.

”Jokainen asiakas kohtaaminen toimii työhaastatteluna seuraavalle parhaalle asiakkaalle”

Denis Cakar

Myyntijohtaja

040 164 3018
denis.cakar@energion.fi

Tilaa yhteydenotto

Yhteystiedot lomake_ kapea

Energiakatselmukset

Energiakatselmuksella selvitetään ja analysoidaan katselmoitavan kohteen energian käyttö, energiansäästöpotentiaali ja esitetään säästötoimenpiteet.

Säästötavoitteena on vähintään Motivan keskiarvon mukainen 13% energiakustannuksista.

Suureksi yritykseksi lasketaan yritys, jonka liikevaihto on yli 50 miljoonaa € ja tase yli 43 miljoonaa € tai työllistää yli 250 henkilöä. Energiatehokkuuslaki on koskenut näitä yhtiöitä vuodesta 2015 asti.

Energiatehokkuuslaki tulee muuttumaan vuonna 2025 alkuvuodesta, tai kesäkuussa energiaperusteiseksi. Rajaksi povattu 2800 Mwh /vuodessa.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi noin 10 000m2 toimitiloja tai yli 20 000m2 toimistorakennuksia.

Energiakatselmukset suurille yrityksille

 • Suuren yrityksen energiakatselmus, lakivaatimus
 • Kohdekatselmus, lakivaatimus

Tuetut energiakatselmukset pk yrityksille

 • Motiva malliset energiakatselmukset
 • Kiinteistökatselmus
 • Teollisuuden energiakatselmus ja -analyysi


Jokaisella suunnittelijalla on Motivan pätevyys.

Julkishallinnolle

 • Uusiutuvan energian kuntakatselmoinnit
 • Kattava katselmus jossa selvitetään kokonaisenergiankäyttö, säästöpotentiaali ja niiden kannattavuus
 • Teemme kaikkia TEM:n tukemia Motiva mallisia energiakatselmuksia
 • Kiinteistön energiakatsastukset
 • Kiinteistön energiakatselmukset
 • Teollisuuden energiakatselmukset ja –analyysit
 • Prosessi teollisuuden energiakatselmukset ja –analyysit
 • Käyttöönotto- ja seurantakatselmukset
 • Energiakatselmusmallit on kehitetty vastaamaan parhaiten kunkin tyyppisen kohteen tarpeita käytännön katselmustyöstä saatujen kokemusten perusteella
 • Energiakatselmus on osa hyvää kiinteistön ylläpitoprosessia ja energiajohtamista
 • Energiakatselmuksen avulla tavoitellaan tehostettua energiankäyttöä ja säästöjä energia- ja vesikustannuksissa
 • Näihin on saatavilla energiatukea 40% kustannuksista

Mitä ovat Motiva malliset energiakatselmukset?

Energiatehokkuuden parantaminen lähtee liikkeelle nykytilanteen ymmärtämisestä. Energiatehokkuuden parantamisella voidaan vähentää energiakustannuksia ja toiminnan ilmastopäästöjä.

Energiakatselmuksessa selvitetään ja analysoidaan katselmoitavan kohteen energian käyttöä, energiansäästöpotentiaalia ja esitetään säästötoimenpiteet, niiden kannattavuuslaskelmat ja vaikutukset CO2-päästöihin. Energiakatselmuksessa selvitetään myös mahdollisuuden uusiutuvan energian käytölle kohteessa.

Energiakatselmuksen voi toteuttaa kiinteistöön tai teollisuuslaitokseen. Keskimäärin energiakatselmuksissa on havaittu energiansäästömahdollisuuksia yli 10 % vuosittaisista energiakustannuksista. Kustannussäästöjä syntyy usein myös ilman investointeja. Esimerkiksi palvelualalla joka kolmas havaittu toimenpide voidaan tehdä vain säätämällä laitteita tai muuttamalla toimintatapoja kestävimmiksi.

Erilaisten kohteiden keskimääräiset säästöpotentiaalit

KatsemuskohteetLämpöSähköVesiKustannukset
Ravintolat32 %23 %3 %22 %
Koulut16 %5 %6 %15 %
Hotellit18 %9 %7 %13 %
PK-teollisuus11 %8 %1 %13 %
Urheiluhallit17 %9 %6 %12 %
Toimistorakennukset17 %4 %5 %12 %
Sairaalat15 %8 %5 %10 %
Myymälät14 %6 %4 %8 %

Katselmuksessa löydetyt lämmön, sähkön ja vedenkäytön säästökohteet auttavat alentamaan energiakustannuksia.

Valtio tukee kuntasektorin ja pk-sektorin (alle 250 hlöä ja liikevaihto alle 50 M€ tai tase alle 43 M€) energiakatselmuksia. Me autamme tarvittaessa tilaajaa energiatuen hakemisessa.

Energikatselmusmalleja

Monista energiakatselmusmalleista löytyy sopiva kulloiseenkin tilanteeseen. Perusperiaatteet ovat kuitenkin aina samoja. Katselmuksessa painotetaan tilaajalle tärkeitä asioita ja ennakolta yrityksen tai kunnan suurimman energiansäästöpotentiaalin omaavia kohteita. Näitä malleja on mm.

 • Energiakatsastus pienten palvelualan rakennusten energiakatselmointiin
 • Kiinteistön energiakatselmus tavanomaisen tai vaativan tekniikan palvelurakennuksille, sekä kiinteistön käyttöönottokatselmus peruskorjatun rakennuksen optimointiin ja kiinteistön seurantakatselmus aiemmin katselmoidun kiinteistön energiatalouden tehostamiseen
 • Teollisuuden energiakatselmus teollisuuskiinteistön ja tehdaspalvelujärjestelmien tarkistamiseen, teollisuuden energia-analyysi yllä olevan lisäksi tuotantoprosessin energiatehokkuuden parantamiseen.
 • Prosessiteollisuuden energia-analyysi energiaintensiiviselle teollisuudelle.

Prosessikaavio