Miksi energiatehokkuustyö on tärkeää?

Energiankulutus on yksi suurimmista ilmastoa lämmittävien päästöjen lähteistä.

Energiatehokkuustyö on paitsi ilmastoteko, se myös kannattaa taloudellisesti.

Energiatehokkuustoimissa on syytä katsoa pidemmälle kuin tuotannollisissa investoinneissa. On toimia, joiden takaisinmaksuajat ovat lyhyitä, mutta usein isompia vaikutuksia saadaan aikaan hankkeilla joiden takaisinmaksuajat ovat tuotantoinvestointeihin nähden pitkiä. Toisaalta nämä hankkeet tuottavat säästöä koko elinkaarensa ajan jopa 20-25 vuotta. Usein näihin ryhtymättömyyttä perustellaan sillä, että tulevaisuus on epävarma. Toisaalta yleensä toimijat ovat voineet omistaa kiinteistöt jo 20-30 vuotta eläen koko ajan samankaltaisen epävarmuuden kanssa.

Energiatehokkuusinvestointi myös parantaa kiinteistön jälleenmyyntiarvoa.