Moilas Oy


Moilas Oy:n leipomoissa energiakatselmuksessa löydettiin lukuisia tapoja säästää sähköä. Se antaa hyvää pohjaa energiatehokkuutta parantaville investoinneille myös pitkällä tähtäimellä.

Energiakatselmus auttaa pitämään energiakulut kurissa

Moilas Oy on Suomen suurin gluteenittomiin tuotteisiin erikoistunut leipomoyritys, jonka kaksi leipomoa sijaitsevat Pieksämäellä Etelä-Savossa.

Tuotannossa kuluttavat eniten energiaa nestekaasulla toimivat uunit. Sähköä vievät puolestaan runsaasti kylmälaitteet, jotka jäähdyttävät ison pakkasvaraston. Suuri osa leipomon tuotteista on esipaistettuja pakasteita.

Prosessi-insinööri Aki Tarvainen kertoo, että monen muun yrityksen tavoin kohonneet energiakustannukset ovat herättäneet huolta myös Moilas Oy:ssä. Energiaa säästävien toimien löytämiseksi leipomoissa päätettiin tehdä energiakatselmus.

– Lyhyellä aikavälillä on pakko parantaa omaa toimintaa, kun kustannukset kohoavat energian hinnannousun vuoksi huomattavasti.

Hyödyllisiä vinkkejä energian säästämiseksi

Motiva-mallin mukainen energiakatselmus on perusteellinen ja kattava selvitys kiinteistön ja tuotantoprosessien energiankäytöstä. Samalla annetaan suosituksia energian taloudellisesti kannattavista tehostamismahdollisuuksista.

Energiakatselmus soveltuu erityisesti pk-teollisuuden yrityksille, pienille ja keskisuurille palvelualan yrityksille sekä pienille lämpölaitoksille.

Valtio tukee pk-yritysten ja kuntien Motiva-mallin mukaisia energiakatselmuksia sekä täsmäkatselmuksia. Niihin on mahdollista saada tukea 40 prosenttia kustannuksista. Energiatehokkuussopimukseen liittyneille tukea voi saada 50 prosenttia kuluista.

Katselmoinnin tekevällä asiantuntijalla tulee olla Motivan myöntämä pätevyys. Moilas Oy:llä katselmuksesta vastasi suunnittelu- ja kehitysjohtaja Ilari Vuores Energion Oy:stä, joka on energiatehokkuuden optimointiin erikoistunut yritys.

– Katselmuksen tekeminen alkoi energiankulutustietojen ja rakennusten piirustusten kaltaisten lähtötietojen kokoamisella. Sen jälkeen tein päivän kestäneen kierroksen yrityksen tiloissa, joissa keskustelin henkilökunnan kanssa ja tein energiankäyttöön liittyviä havaintoja, Vuores kertoo.

Tiedon keruun pohjalta Vuores laati raportin, joka keskeisten havaintojen ohella sisältää suosituksia toimenpiteistä ja arvion niiden kustannuksista.

– Heti kohdekäynnin jälkeen kävimme yrityksen kanssa läpi ensimmäiset havainnot, joiden perusteella voitiin tehdä välittömät toimet energian säästämiseksi. Myöhemmin kävimme katselmuksen tulokset vielä perusteellisemmin läpi, Vuores sanoo.

Eniten potentiaalia läm­mön­tal­tee­no­tos­sa

Energiakatselmoija teki leipomoissa havaintoja esimerkiksi sähköä kuluttavista laitteista, jotka eivät toimineet oikein tai jotka olivat päällä silloinkin, kun niitä ei tarvittu tuotannossa. Energiaa voidaan säästää myös optimoimalla paineilmajärjestelmän paineita ja korjaamalla vuotoja. Myös kylmäjärjestelmän toimintaa voidaan optimoida ja tarkistaa pakkastilojen lämpötiloja.

– Olosuhteet lämmöntalteenotolle ovat haastavat ilmankosteuden ja jauhopölyn vuoksi, Vuores huomauttaa. Eniten potentiaalia hän näkeekin kylmälaitteiden tuottaman lämmön talteenotossa.

– Kiinteistön lämmitykseen tarvittava energia saataisiin pitkälti hukkalämpöjen hyödyntämisestä.

Aki Tarvainen sanoo, että energiakatselmuksen tulokset ohjaavat taloudelliseen energiankäyttöön ja energiatehokkuuden suunnitelmalliseen parantamiseen.

– Energiakatselmuksen teettäminen kannatti. Siitä saatiin tietoa toimista, joilla energiankulutusta voidaan välittömästi tehostaa. Toisaalta katselmus
antaa hyvää pohjaa myös pidemmällä aikavälillä energiatehokkuutta parantaville investoinneille.

Teksti: Matti Remes
Kuva: Moilas Oy
Alkuperäinen teksti ->